Puittaimede pookimine ehk vääristamine

Praegu on sobiv aeg pookokste e poogendite kogumiseks!
Pookimist saab alustada kevadel, kui puittaimede mahlad on hakanud liikuma.

Pookimise (vääristamise) all mõistetakse pookimisajale ja –viisile vastavate lõigete tegemist poogendile ja pookealusele ning nende omavahelist kokkusobitamist ja ühendamist. (A. Otsus)

Pookeoks e poogend on puittaime (puu või põõsa) oks, mida soovitakse pookimise teel paljundada. Pookealus on puittaim, millega pookeoks ühendatakse, e millele poogend poogitakse.

Pookimisega saab paljundada viljapuid ja ka ilupuude ja –põõsaste sorte ja vorme, näiteks püramiid- ja keravorme, lõhis-, kirju- ja punaselehelisi ning täidisõielisi vorme, samuti roose, elulõngu ja sireleid.

Ükskõik millist pookimistehnikat kasutades tuleb arvestada järgmisi nõudeid:

 1. Alus peab poogendiga biokeemiliselt sobima.
 2. Poogendi kambium (koore all paiknev algkoe kiht, mis toodab sissepoole uusi puidurakke ja väljapoole koorerakke, põhjustades nii jämeduskasvu) peab olema tihedas kontaktis pookealuse kambiumiga.
 3. Pookeoksi tuleb varuda sobival aastaajal. Poogendi pungad peavad olema pookimise ajal puhkeolekus ning pung peab olema hästi arenenud.
 4. Kohe peale pookimist tuleb haavad hermeetiliselt sulgeda (katta pookimisvahaga), et vältida liigset aurumist ja haigustekitajate sattumist taime.

Pookimisviisid võib jaotada kahte rühma: 1. silmastamine, mille puhul poogendiks kasutatakse ainult ühte punga koos kooretükikesega ja väikse puiduosaga või ilma; 2. oksastamine, mille puhul poogendiks on (1) 2 – 4 pungaga võrseosa.

Silmastamist teostatakse ajal, mil puittaimede koor on lahti, so juuli teisest poolest augusti lõpuni. Sellest pookimisviisist räägiks täpsemalt suvel, kui selleks on sobiv aeg.

Oksastatakse peamiselt varakevadel avamaal ja talvel kasvuhoones.

Pookeoksteks sobivad puitunud, hästi arenenud pungadega, peamiselt              1–aastased võrsed.
Pookeoksad varutakse hilissügisel või talvel, kuid kindlasti enne mahlade liikumise algust. Oksi säilitatakse jahedas keldris, väljas lumes või külmikus.

Pookimise ajal lõigatakse oksast sobiva pikkusega poogend, pikkus oleneb pookimise viisist ja poogitavast kultuurist, kuid enamasti on oksapikkuseks     3 – 12 cm, millel on 2 - 4 punga. Pookoksa alumise otsa lõikamiskuju oleneb pookimistehnikast. Ülemine ots pookoksal lõigatakse risti või väikese kaldega pungast 0,5 cm kõrgemalt.

Alus millele poogitakse peab olema üldjuhul alustanud kasvu (mahlad peavad liikuma), samas ei tohi jääda pookimisega hiljaks. Väga oluline on lõikamise ühtlus ja siledus, mitu korda lõiget parandada ei saa, siis on targem teha juba uus lõige.

Erinevaid oksastamistehnikaid on palju, räägiks mõnest enim kastutavatest.

Harilik ja vastaskeelne jätkamine ehk kopuleerimine.

Sellist pookimisviisi saab kasutada, siis kui pookekomponendid on peaaegu ühejämedused, läbimõõduga 0,6 – 1,2 cm. Seda pookimisviisi kasutades on poogendite kasvamaminemine väga hea, sest kambiaalse kihi kokkupuutepind on võrdlemisi suur. Poogend kasvab kiiresti kokku ja liide on tugev.

Harilik jätkamine                   Vastaskeelne jätkamine

Oksad surutakse omavahel kokku ja seotakse tugevasti kinni, nii et oks ei liiguks ja pungad jääksid vabaks. Sidumiseks võib kasutatada  0,7 cm laiust kileriba, isoleerpaela, spetsiaalset pooketeipi või pookekilet.

Koore alla pookimine.

See on kiiresti ja kergelt teostatav ning annab häid tulemusi.

Koore alla pookimist kasutatakse juhul kui alus on pookoksast jämedam. Aluse läbimõõt võib olla 2 – 10 cm.

Koore alla pookimine toimub puude aktiivse kasvu algul, kevadel, kui koor on puidust kergesti eraldatav.

Koore alla pookimine

Sildpookimine.

Sedasi saab parandada tüvevigastusi, mis on tehtud taimele näriliste poolt või niitmise käigus. Pookimisel tuleb jälgida, et poogitavad oksad oleks võimaluse korral samalt puult ja et oksad poogitaks tüvele õigetpidi. Kinnitada võib teibi või väikeste naeltega.

Sildpookimine

Külglõhesse pookimine.

Kui puu oksad on teiste pookimisviiside jaoks liiga jämedad, siis saab pookida kiiluga.  Alusele tehakse noa või peitliga 20º - 45º all 2 – 3 cm sügavune lõige. Poogendi alumine ots lõigatakse kiilukujuliselt. Poogend asetatakse lõhesse ja kinnitatakse kas pookelindiga või paari väiksema naelaga. Seda meetodit võib kasutada ka uue külgoksa loomiseks. Lähedal asuvaid oksi tuleks kärpida.

Külglõhesse pookimine

Okaspuude pookimine ladvalõhesse.

Alusel lõigatakse võrse tipp koos pungaga 1 – 1,5 cm pikkuselt ära ning võrselt kõrvaldatakse okkad 4 – 5 cm ulatuses. Kärbitud latv lõhestatakse. Poogendiks kasutatakse 5 –7 cm pikkust viimase aasta võrset, mille alumiselt osalt okkad kõrvaldatakse. Punga alla jäetakse 7 – 12  okkakimpu. Poogendi alumine ots lõigatakse kiilukujuliselt , asetatakse ladvalõhesse ja seotakse kinni.

Ladvalõhesse pookimine
Küljutus.

Alusele tehakse ülalpool juurekaela 2,5 – 3,5 cm pikkune õhuke lõige, mille alumise otsa juures tehakse teine viltune lõige ülalt alla, mis lõikab ühtlasi läbi tekkinud kooreriba koos mõningase puiduga. Pookoksa vastaskülgedele tehakse lõiked, mis vastavad alusele tehtud lõigete pikkusele. Alus lõigatakse tagasi pärast okste kokkukasvamist.

Küljutus
Praegu on paras aeg välja mõelda, mida tahaks pookida ja selleks sobivad pookoksad valmis koguda. Kaugel see kevadki on, kui saab alustada põnevate pookimiseksperimentidega. Igal juhul tasub mässamist ja katsetamist!

 1. 5 kommentaari postitusele "Puittaimede pookimine ehk vääristamine"

 2. Ahti, 04.06.2011 @ 12:18

  Sooviks rohkem teavet elupuude pookimisest, näiteks kui elupuu on tihe, “püramiid” vorm, aga uhel küljel on 50cm ulatuses tüvi ilma oksteta – kuidas saaks seda “paljast” kohta pookimisega tihendada – millal on selleks ōige aeg ja kui suured peaksid olema sobivad pookoksad.

 3. Pille, 13.03.2012 @ 15:23

  Siin teie lehel on pealkiri: praegu on sobiv aeg pookokste kogumiseks. Kas praegu on praegu või on kirjatükk sügisest ?

 4. Urmas, 02.12.2020 @ 10:44

  Kus mu kodu on?

 5. Urmas, 02.12.2020 @ 10:46

  Kus mu kodu on???

 1. 1 Viide(t)

 2. 07.03.2017 @ 8:26:18 : Pookimine: esimene katsetus – Aialood

Kommenteeri!

Kärner ja KO - Aedade ja haljasalade kujundamine, rajamine ja hooldus

Aedade ja haljasalade kujundamine, rajamine ja hooldus

Tel +372 5567 3125, info@karner.ee

Soodsad soojuspumbad

Meie sõbrad

 • Telli postitused e-mailile