Puude lõikamine.

Talvisel ajal, kui lehtpuud on raagus ja nende võra on kõige paremini nähtav, hakkab silma palju inetuid, tihedaid vesivõsudes võraga ja köndistatud puid. Neid kohtab nii aedades, haljasaladel, parkides kui ka looduses õhuliinide all. Köndistatud puid on valus vaadata, tema loomulik võrakuju ja ilu on hävitatud.

Sageli,  puu sellise kohtlemise põhjusteks on, et puud peetakse liiga suureks ja ohtlikuks, puu võra on liiga suur ja varjab valgust, tahetakse muuta võra kuju esteetilisemaks ja huvitavamaks või on puu oksad kasvanud õhuliinidesse. Paraku saavutatakse aga sellise oskamatu lõikusega hoopis vastupidine efekt. On välja arvestatud, et puu köndistamine läheb kokkuvõttes maksma kolm korda rohkem kui õige ja oskuslik võra kujundamine.

Segi kiputakse ajama köndistamist ja nudilõikust. Nudilõikust alustatakse juba noorel puul ja lõigatakse ainult peeneid oksi, see on hea võimalus hoida puu võra, regulaarse iga-aastase lõikusega, sobiva suurusega. Köndistamine, tulbastamine, latvamine on suure täisealise puu võra eemaldamine 50-100% ulatuses, see on puu sandistamine.

Köndistamine põhjustab tüvemadanikku.

Köndistamisel tehtud suurte lõikehaavade ja okstest jäävate tüügaste kaudu pääsevad tüvesse haigustekitajad, mille vastu ei kaitse ei haavamäärded ega tüügaste poolviltu ärasaagimine. Puidumädanik levib kõige kiiremini pikikiudu ja ladvalõikusest alguse saanuna ulatub see peatselt juurteni, mille tagajärjeks on puu surm.

Juured jäävad nälga.

Tulbastamisel eemaldatakse liiga suur osa puu lehtikandvast võrast. Kuna võra ja juured on omavahelises tasakaalus - võra varustab juuri toitainetega ja vastupidi - jäävad võrsete ja lehtedeta puu juured nälga ja hakkavad surema. See omakorda vähendab juurte poolt pinnasest võetava vee ja toitainete hulka. Puu sureb aeglaselt näljasurma.

Latvamisest saadav kasu on ajutine.

Mida rohkem puu võrast maha saetakse, seda rohkem kasvatab puu uusi võsusid. Käivitub puu ellujäämismehhanism ja vesivõsud hakkavad vohama, muutes puu võra mõne aasta pärast veel tihedamaks. Uued võrsed on aga nõrgalt tüve külge kinnitunud ja raskemaks kasvades võivad need kergelt murduda.

Puu koor saab päikesepõletusi.

Latvamine kahjustab ka puukoort. Okstel olevad lehed kaitsevad puu tüve päikese ja kuumuse eest. Lehtede kadudes võib tekkida koorel päikesepõletus, millest omakorda tekivad tüvelõhed ja -mädanikud.

Köndistamine muudab puu võra inetuks.

Köndistatud puuLisaks kõigele muule eelpool loetletule muudab selline tugev tagasilõikus puu võra ka väga inetuks. Inetu ja ebaloomulik on järsk üleminek jämedatelt okstelt peenikestele. Kuivanud oksatüükad, jämedad lõikekohad ja vohavad oksapuhmad torkavad silma kogu lehtedeta aja. Suvisel ajal, kui puu on lehtedega kaetud ei ole need vead nii silmatorkavad, sest lehed varjavad tüükaid ja lõikehaavu, kuid kahjuks on meie kliimas enamus aastast puud raagus.
Raagus lehtpuu loomulik või oskuslikult kujundatud võra on talvise halli taeva taustal väga kaunis vaatepilt ja on väga kahju, kui selle asemel häirib silma hoopis väärastunud ja haige puu.

Kuidas suuri puid õigesti lõigata.

Et vältida puude köndistamist, tuleks juba puu istutamisel arvestada puu liigile omaste tunnustega, kui suureks ta kasvab ja milliseid tingimusi vajab ning istutada puu talle sobivasse kohta. Noore puu võra saab hästi kujundada ja peenikeste okste eemaldamisel ei teki suuri lõikehaavu. Väikesed lõikekohad kasvatab puu kiirelt kinni ja need ei kujuta endast ohtu puu tervisele.

Kui siiski on tegemist juba suure ja täiskasvanud puuga on võimalik vähendada tema võra kõrgust ja laiust, kuid seda tuleb teha järk-järgult, jaotades planeeritud lõikused mitme aasta peale. Kõigepealt kärbitakse latva ja põhioksi sobiva tugeva külgoksani. Mõne aasta pärast kärbitakse veel pikemaid külgharusid ja eemaldatakse ülearused vesivõsud. Suurel täiskasvanud puul ei tohiks korraga eemaldada rohkem kui 20% puu oksastikust ja sedagi ühtlaselt üle kogu võra.

Jämedamaid kui 10cm läbimõõduga oksi ei tohiks ära lõigata. Eriti tuleks vältida jämedamate okste lõikust tüve juurest, vajadusel tuleks lõigata oks tüvest kaugemalt sobiva kasvusuunaga külgoksale. Peenemaid oksi tuleb lõigata oksakrae pealt ja võimalikult risti, et lõikepind jääks minimaalne. Kindlasti ei tohi jätta oksakönte. Need lähevad mädanema ja sealt levib mädanik edasi tüvesse.

Õhuliinide all kasvavad puud.

Palju probleeme tekitab ka õhuliinide all kasvavate puude lõikus. On täiesti arusaadav, et puude oksad, tuulega või lumekoorma all, liine ei lõhuks, tuleb  oksi kärpida, kuid täiesti taunitav on meetod, kuidas sellist lõikust teostatakse.  Sellisel juhul tuleks kasutada nn suunavat lõikust, kus jäetakse alles kõik need põhioksad, mille kasvu on võimalik liinidest eemale suunata. Sellega suurendatakse lõikustevahelist intervalli ning samas säilitatakse puud elujõulisena.

Sageli on targem, kui puud ei ole võimalik soovitud mõõtmetesse piirata, puu hoopis maha võtta. Seda ei tohiks aga teha vana puuga nt parkides, mis võib olla elupaigaks haruldastele liikidele, see puu on nn vääriselupaik.

Meil Eestis ei ole puude õigele lõikamisele erilist tähtsust omistatud ja palju vigu on tehtud lihtsalt teadmatusest. Õnneks on hakatud sellele teemale viimasel ajal siiski rohkem tähelepanu pöörama. Oma panuse asjade paremaks muutmiseks annab ka Luua Metsanduskool, koolitades oskustega puudehooldajaid e arboriste.

Puud ei sure enamasti kohe vale lõikuse tagajärjel, kuid pöördumatu kahju on puule tekitatud ja puu sureb aeglast ja piinarikast surma. Kui puu sureb aastaid peale köndistamist ei osata seda enam seostada valesti tehtud lõikusega ja otsitakse mujalt põhjusi, mis võisid selliste tulemusteni viia.

Kui on vaja kujundada suure täisealise puu võra, tuleks vajalike oskuste puudumisel kindlasti pöörduda spetsialistide poole. Kuigi pahatihti on selliste köndistamiste teostajad just nn spetsialistid. Seetõttu on hea enne, ise lõikama asumist või spetsialistidelt teenuse tellimist, ennast asjaga kurssi viia, et hilisemad kahjud olemata jääksid!
Väga häid ja põhjalikke nõuandeid puude lõikamise kohta saab lisaks lugeda S. Järve ja T. Eskla raamatust Puude ja põõsaste lõikamine.

  1. Üks kommentaar postitusele "Puude lõikamine."

  2. kalev, 26.08.2018 @ 11:32

    sooviks teada puude lõhkumis rummi hinnda

Kommenteeri!

Kärner ja KO - Aedade ja haljasalade kujundamine, rajamine ja hooldus

Aedade ja haljasalade kujundamine, rajamine ja hooldus

Tel +372 5567 3125, info@karner.ee

Soodsad soojuspumbad

Meie sõbrad

  • Telli postitused e-mailile